Возлюби Господа 191610160

Возлюби Господа
15 октября 1916 г.,
10 ч.у.
София

Публ. сайта http://www.bratstvoto.net


Перевод Михаила Папуша 1. Возлюби Господа
 2. Неужели мне не пить чаши
 3. Пять разумных девиц
 4. Будут научены
 5. Отдайте Божье Богу
 6. Господь сказал ему
 7. Нито тържик
 8. Като го видя Петър
 9. Кога се молиш
 10. Аз съм онзи човек
 11. Бог е говориле
 12. Ще живее
 13. Работи на лозето ми
 14. Излязоха и завтекоха се
 15. Добрият пастир
 16. Земният и небесният
 17. Аз съм жив
 18. Що казва Духът
Comments