Он Идет — разночтения в изданиях

 Издание 1944 г.
 Издание Кърджали
 Единственият, Който те е обикнал пръв, е Бог. И първият, Когото ти обичаш, е Бог. Ако ти първо не обичаш Бога, и Бог пръв не те е обикнал, не можеш да постигнеш никакво знание, никаква светлина, никаква свобода.Единственият, Пръв, който ни е обикнал, то е Бог.и първият, когото ти обичаш, то е Бог. Ако ти не обичаш Бога и ако първо Бог не те е обикнал, и ако ти не си Го обикнал: няма никакво знание, няма никаква светлина, няма никаква свобода.
  

 

  
  
  

Comments