Будут научены 191612240

Возлюби Господа

 1. Возлюби Господа

 2. Неужели мне не пить чаши

 3. Пять разумных девиц

 4. Будут научены

 5. Отдайте Божье Богу

 6. Господь сказал ему

  1. Нито тържик

  2. Като го видя Петър

  3. Кога се молиш

  4. Аз съм онзи човек

  5. Бог е говориле

  6. Ще живее

  7. Работи на лозето ми

  8. Излязоха и завтекоха се

  9. Добрият пастир

  10. Земният и небесният

  11. Аз съм жив

 7. Що казва Духът